Informator.Hrubie.pl » Panoramy Miasta » Kościół św. Mikołaja

A A A

Kościół św. Mikołaja

Autor: mac

Data dodania: 2012-01-28

Kościół pw. św. Mikołaja w Hrubieszowie

Pierwotne budynki klasztorne, drewniane, wzniesione zostały w r. 1416 z fundacji Jana Biskupca bpa chełmskiego. Po spaleniu w r. 1544 odbudowane w 1548 r. na innym miejscu, być może z fundacji Zygmunta Augusta. Spalone ponownie w r. 1648 przez Kozaków, odbudowane ok. r. 1695 z fundacji Feliksa Potockiego kasztelana krakowskiego.

Obecny kościół, zapewne wraz z klasztorem, wzniesiony w latach: 1736-66, w początkowej fazie kosztem Józefa Kuropatnickiego kasztelana bieckiego i jego żony Teresy Zuzanny z Kurdwanowskich. Po kasacie w r. 1781 konwent istniał jeszcze do r. 1819 (później dominikanów przeniesiono do Krasnobrodu). Budynki murowane z cegły, otynkowane. Kościół zwrócony prezbiterium na zachód, klasztor obejmujący go dwoma ramionami od strony południowej i wschodniej, połączony z nim od południa przejściem nadwieszonym na arkadzie.

Znajduje się przy ul. 3 Maja.

Kościół św. Mikołaja wejście

Podziel się:
« wstecz